PEcoS Proje Lideri Gelişim Programı

Dijital çağ, işi ve yaşamı her alanda ve derinden sarsarak değişime zorlarken, kurum kültüründen iş yapış şekillerine, insan kaynağından teknolojiye işin her alanı karşı konulamaz bir dönüşüm ihtiyacı içindedir. 

PEcoS Proje Lideri Gelişim Programı

Liderler değişimi yönlendirirler, çevrelerindeki kişilerin gelişimi ve hedefe ulaşmaları için ilham verirler. Büyük liderler, liderliğin resmi otoriteye ihtiyaç duymadığının kanıtlarıdır ve sadece ekibimizin başarısını ilk önceliğe almamız gerektiğini gösterirler.

Projede Liderlik, ekipte herhangi bir konumsal otorite olmaksızın projenin başarısı için gelişime ve değişime birlikte uyumlanabilmektir. Bunu verimli ve maliyet etkin bir şekilde gerçekleştirmek ve benimsemek için Proje Yönetim metotları ve teknik bilgi kadar liderlik yetkinliklerini kullanmaları gerekmektedir.

Proje metodolojisi ve teknik disiplinlerden bağımsız olarak tüm Proje Profesyonelleri için tasarlanmış bu programda yeni nesil liderlik becerileri ve değişim/dönüşüm de yeni düşünce akımların öğrenme grubu etkileşimleri ve çalıştırıcılar tarafından gerçekleştirilen haftalık oturumların halinde ele alır. Bu şekilde katılımcının, okuma, fikir paylaşımı, eleştirel düşünme ve öğrenmeyi pekiştirmesi hedeflenirken, proje senaryoları üzerinden canlandırma çalışmaları ile davranış değişikliğine motive eder.

Programa katılmak ve tanıtım broşürünü ücretsiz indirmek için formu doldurun.

Adınız Soyadınız*
E-Posta*
Telefon Numaranız
Mesajınız*
 
 

KİMLER KATILMALI

Duygusal Zeka ve Öğrenme Becerileri

Duygusal zekanın unsurları, psikolojik ihtiyaçlar ve nörolojinin detaylı bir şekilde irdelendiği bu bölümde katılımcılara çeşitli psikolojik ve nörolojik analizler ile kendilerini keşfetmelerine destek olunur.

 
Liderlik İmzasının belirlenmesi

Liderin kendini keşfetmesi ve etkin iletişimin unsurlarını kullanma konusunda gelişmesini sağlarken değişime, yenilik ve yaratıcılığa karşı davranış ve tutumunu fark etmeye, sadece kendinde değil, ekibinin de gelişimine katkıda bulunmaya yönlendirilir.

 
Proje Ekosistemi Kurgusu

Her proje kendi ekosistemi içinde oluşacak bağlı ve bağımsız bağların birbirleri ile etkileşimidir. Proje Lideri, sadece içinde bulunduğu projenin değil, tüm ekosistemin gelişimine odaklanmanın getireceği fırsatlar ile karşılaşır.

Projede daha büyük resim, paydaşlar, öncelikler, belirsizlik ve risk alanlarının fark edilmesi, bu boyutta kapsanır. Politik yaklaşımlar, strateji ve taktikler, etik değerler ve işbirlikleri mercek altındadır.

 
Liderlik Dikotomisi ve Çevik Liderlik

Farklı proje yapılarında başarılı olabilme yeteneği yalnızca kişisel becerilerle değil, aynı zamanda daha farklı becerileri olanları bir araya getirip kuvvetli yapılar oluşturarak karar mekanizmalarını güçlendirmek ve stratejik hedefe doğru harekete geçirmek için kaynakları keşfetmeye başlanır.

 
Takım Kurgulama ve Meta Beceriler

Ekip üyelerinin teknik bilgisi ve tecrübesi kadar, Meta becerilerin de dikkate alınması projenin başarısında kilit roldedir. Yeni düşünce akımları ve tanımların günlük hayatımızdaki uygulamaları ile karşılaşılır.

 
Senkronize Takım, SCARF Modeli

Başarılı proje sonuçları ve etkin takımlar için, takım içinde uyum geliştirmenin nörolojik alt yapısını öğrenir. Scarf modelini takım ve kendisi için nasıl kullanabileceğini keşfeder.

 
Değer Analizi ve Değer Mühendisliği

Dijital çağın rekabette yarattığı yıkıcı yaklaşımlara uyumlanmak ve bunları proje ekosisteminin içinde fırsata çevirmek için gerekli değer mühendisliği ilkeleri ve inovasyon döngüsü değerlendirilir.

 
Dönüştüren Lider

Ekibin gelişim ihtiyaçları ve yenilikler izlenerek, projesinin başarısı ve proje ekosistemindeki her bir bağın gelişimi için farkında olmaya, proaktif olarak çevik ve atik çözümler geliştirir.

 

PROGRAMIN YAPISI

Oturumlar

1 Tanışma + 8 oturum x2 saat

Program Süresi

2 ay

Max.Katılımcı Sayısı

12

Ders Dışı Effor

2-3 saat/hafta

Format

Online video oturumlar

Metot

Facilitation, grup öğrenmesi, vaka çalışması-rol playing, katılımcı profil analizleri
 

ÇALIŞTIRICILAR

Tülin Kahvecioğlu
Sedef Karagöz
Cenk Kahvecioğlu
Yaprak Metin
 

KİŞİSEL KAZANIMLAR

 • Kendi liderlik tarzını keşfeder ve geliştirir
 • Yeni nesil düşünce akımları ve kavramları öğrenir ve deneyimler
 • Proje de büyük resme bakmayı, strateji ve hedefler doğrultusunda değelendirme yeteneğini geliştirir.
 • Proje Yönetiminde Kariyer Planlaması bakış açısı geliştirir.
 • Güncel konuları tartışabildiği, vaka örnekleri ve hemen hayata geçirebileceği bilgileri uygulama imkanı bulur.
 • PEcoS program liderlerinin bilgi ve deneyimlerinin her bir oturumda eğitim, mentorluk ve koçluk bakış açısı ile sunuluyor olmasının getireceği zengin öğrenme ortamından yararlanır.

KURUMSAL KAZANIMLAR

 • Değişimlere hızlı adapte olan çalışanlar
 • Verimlilik artışı
 • Rekabet avantajı
 • Müşteri memnuniyeti
 • Çalışan memnuniyeti
 

KİMLER KATILMALI

 • Program ve Porföy Yöneticileri
 • Proje Yöneticileri
 • Şantiye Şefleri
 • Proje Satınalma Sorumluları
 • Proje Mühendisleri
 • Ticari Proje Yöneticileri
 • Diğer Proje Ekip üyeleri (minimum 2 yıl deneyimli)
Programın ücreti: 9,500 TL + KDV 24 Nisana kadar kayıt: %10 indirim
Kapalı gurup taleplerine özel fiyatlandırma yapılır.
 
KİMLER
KATILMALI

2-3 yıl proje deneyimi olan proje takım çalışanları davetlidir.

 
 

© 2015 Derin Koçluk Danışmanlık ve İletilim Hizmetleri Ltd. Şti.